Animal Ecology Group of the University of Groningen

Doctoraalonderwerpen Dieroecologie


Adoptie bij de Grauwe Gans

Ganzen foerageren in familiegroepen. De overlevingskans van een gans neemt toe met familiegrootte (minder predatie en meer voedsel). Adoptie van jonge ganzen treedt regelmatig op. Voor ouders is dit een manier om hun familie te vergroten. Het is onbekend wie bepaalt bij welke familie de jongen zich aansluiten: de ouders of de jongen zelf. Dit willen we onderzoeken door jongen uit een broedmachine los te laten tussen verschillende ganzenfamilies. Gedragsobservaties en de registratie van adoptiegevallen moeten meer inzicht geven.

Plaats: Biologisch Centrum, Haren

Tijd: 4-6 maanden, ganzen hebben jongen in de periode april-juni

Begeleiding: Jan Komdeur en Maarten Loonen