Animal Ecology Group of the University of Groningen
Doctoraalonderwerpen Dieroecologie


DNA analyse van de grauwe gans

Achtergrond en vragen: De Westeuropese populatie grauwe ganzen blijkt te bestaan uit vele sub-populaties, die ieder hun eigen trekpatroon en timing hebben. Uit vergelijkingen tussen grauwe ganzen van verschillende herkomst, die gehouden worden op het Biologisch centrum in Haren blijkt dat er een genetische voor deze verschillen zijn. Karen blaakmeer heeft ook al een pilot experiment uitgevoerd, waarbij ze gevonden heeft, dat deze verschillen ook terug te vinden zijn op DNA niveau. Inmiddels beschikken we in onze groep over een goed geoutilleerd DNA laboratorium en willen we een grote hoeveelheid monsters van verschillende populaties grauwe ganzen gaan analyseren. Daarom zoeken we een student, die graag deze technieken bij ons wil leren en die interesse heeft in de problematiek.

Werkzaamheden: laboratoriumanalyse van bloedmonsters, verwerken van de resultaten

Plaats: Biologisch Centrum, Haren

Periode: geen restrictie

Begeleiding en info: Maarten Loonen