Leer vogelgeluiden herkennen

www.maartenloonen.nl


 
U hoort hier een vogel zingen. Luister en probeer in uw hoofd te benoemen of U deze vogel kent. Na 10 seconden verschijnt de naam van de vogels samen met een afbeelding. Dan kunt u aangeven of u de soort herkent heeft.

Hieronder vindt u knoppen om de score te herstarten of een pauze in te gelasten. Ook kunt u kiezen om enkel de geluiden van een bepaalde soortsgroep of biotoop af te spelen.
Tenslotte is er de mogelijkheid om een vogelsoort te selecteren, waarvan u het geluid wilt horen.

 
geen selectie
 
 
 

typ deel soortsnaam