NIEUWE GEGEVENS TOEVOEGEN

Hier kunt u alleen mensen toevoegen, die nog niet genoemd worden in de linkerhelft van dit scherm. Als je informatie wilt wijzigen, die daar al staat, dan moet je dat niet doen via dit scherm (maar druk op help voor meer informatie). Het is alleen mogelijk de stamboom uit te breiden vanuit een persoon die al in de databank aanwezig is.

toevoegen van kind
toevoegen van nieuwe partner, voor een tweede gezin

Je kunt ook nieuwe gegevens toevoegen bij de persoon links op het scherm. In principe heeft iedere regel een datum en een opmerking veld. Eventueel zijn die later nog aan te passen.

toevoegen van gegevens
toevoegen van foto's of scans